Agrument / Divja misel kiselkastega okusa. Dnevna doza sezonskih in osvežilnih natipkov. Vsi naši izdelki so sveži, pripravljeni po lastni recepturi in ne vsebujejo €-jev.

Stavka bo!

MZaplotnik / Wikimedia Commons
30. 10. 2018
Skopiraj povezavo!

Kot kaže, bo Slovenijo decembra zajel stavkovni val. Sindikati javnega sektorja po prekinjenih pogajanjih ta sedaj nadaljujejo, so pa skoraj vsi že napovedali stavko. Kaj si od pogajanj lahko obetajo javni uslužbenci? Najslabše plačani očitno dvig dohodkov za en plačni razred, kar neto pomeni približno dve kavi in sendvič. 

A država ne sme pozabiti, da njena primarna odgovornost niso le uslužbenci v javnem sektorju. Tukaj so tudi vsi nevidni delavci Luke Koper in "outsourcane" čistilke javnih zavodov. Pa področje javnih naročil, kjer se zaradi favoriziranja najnižje cene podizvajalce sili v delo pod ceno in s tem spodbuja prekarnost.

Država mora preprečevati nelegalne in izkoriščevalske oblike zaposlitve, ne pa delovati kot naročnica tovrstnega dela. Predvsem pa mora prevzeti odgovornost za nadzor nad izvrševanjem delovno-pravne zakonodaje - 42 inšpektorjev za nadzor delovnih razmerij ne more zagotoviti učinkovite pomoči več kot 800 000 zaposlenimi!