Agrument / Divja misel kiselkastega okusa. Dnevna doza sezonskih in osvežilnih natipkov. Vsi naši izdelki so sveži, pripravljeni po lastni recepturi in ne vsebujejo €-jev.

O profesionalnih funkcijah in prostovoljskem tempu

Danes je nov dan
27. 2. 2017
Skopiraj povezavo!

Institucija Varuha je v času zadnjega poročila o svojem delovanju zaposlovala 41 ljudi, med njimi šest funkcionarjev (varuhinja, štirje namestniki in generalna sekretarka), 24 uradnikov, osem strokovnotehničnih javnih uslužbencev in tri druge. Upravljajo z malo manj kot dvema milijonoma evrov letno, pri čemer jih dobro polovico porabijo za plače.

Jasno nam je, da jim ob vladi, ki tako zavzeto tepta človekove pravice, ne more zmanjkati dela, in ne trdimo, da je tovrstna raba proračunskih sredstev prekomerna ali nepotrebna. A vendar, prvi osnutek spornega Zakona o tujcih je objavljen že več kot 5 mesecev, mineva pa tudi 5 tednov, odkar ga je sprejel Državni zbor. Novo besedilo je relativno kratko, zato dejstvo, da nas pustijo čakati, da "zakon natančno preučijo in se po poglobljeni analizi odločijo", enostavno ni več okusno.

O Zakonu o tujcih so se opredelile številne nevladne organizacije z omejenimi sredstvi in kadrovskimi sposobnostmi, pa kritični novinarji, komentatorji, ptički, branjevke in dežurni za šankom. Čas je, da od organizacije, ki se do zakona obnaša kot prostovoljno društvo, terjamo profesionalizem, ki pritiče njenim sredstvom.