Agrument / Divja misel kiselkastega okusa. Dnevna doza sezonskih in osvežilnih natipkov. Vsi naši izdelki so sveži, pripravljeni po lastni recepturi in ne vsebujejo €-jev.

Napoteni v izkoriščanje

Pop & Zebra / Unsplash
22. 10. 2019
Skopiraj povezavo!

Področje napotovanja delavcev po državah članicah EU je v porastu. V preteklih letih je ustvarilo poslovne modele, ki se napajajo z izkoriščanjem delavcev ter njihovim nepoznavanjem sistemov socialne varnosti in zaščite v državah, kamor so bili napoteni na delo. Izjema niso niti nekateri naši delodajalci, med najbolj odmevnimi kršitelji pa je več primerov slovenskih podjetij.  

Nedavno je bila z namenom urejanja tega področja na ravni EU ustanovljena Evropska agencija za delo; organ, za katerega še ni znano, kako bo deloval in kakšne pristojnosti bo imel. Prav tako se bo prihodnje leto iztekel rok za implementacijo direktive, ki bi zagotovila enotne standarde minimalnega plačila in socialne varnosti, ta sprememba pa vsem državam članicam ni enako pogodu. 

Če morda iščemo vzroke za vznik premnogih nacionalizmov po Evropi z Brexitom vred – ob pravičnejši redistibuciji bogastva in progresivnejši socialni politiki bi bilo morda koga manj strah, da mu bo nekdo ''z Juga'' ukradel službo!