Agrument / Divja misel kiselkastega okusa. Dnevna doza sezonskih in osvežilnih natipkov. Vsi naši izdelki so sveži, pripravljeni po lastni recepturi in ne vsebujejo €-jev.

Konec varčevanja

Tea Jarc
11. 9. 2019
Skopiraj povezavo!

Z opaznim okrevanjem gospodarstva v zadnjih letih se je tudi večina ukrepov iz obdobja krize že sprostila, vendar pa še ostaja kakšna anomalija, kot je denimo trenutno veljavni Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom. 

Omenjeni zakon postavlja delavce, ki delajo v podjetjih v večinski lasti občine ali države, v diskriminatoren položaj napram delavcem v podjetjih, ki so v zasebni lasti. Zgolj zaradi narave lastništva podjetja so tako številni delavci in delavke na letni ravni prikrajšani za več kot 400 evrov povračila stroškov prehrane na delu – omenjeni zakon namreč preprečuje uveljavljanje panožnih kolektivnih pogodb. Zaradi neposluha preteklih politik z spremembe zakona je Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami začel z zbiranjem podpisov za sprožitev zakonodajnih postopkov v DZ. 

Za vložitev predloga zakona v DZ je potrebnih je 5000 podpisov. Svojega lahko oddate elektronsko ali pa še do konca tega tedna na stojnicah pred nekaterimi upravnimi enotami!