Agrument / Divja misel kiselkastega okusa. Dnevna doza sezonskih in osvežilnih natipkov. Vsi naši izdelki so sveži, pripravljeni po lastni recepturi in ne vsebujejo €-jev.

Cesta ni igrišče

Danes je nov dan
10. 10. 2018
Skopiraj povezavo!

Čeprav Ljubljana na lestvici kolesarjem najbolj prijaznih mest zaseda visoko 8. mesto, je prostora za izboljšave še veliko. Zadnji prenovi Gosposvetske in Dalmatinove sta žal izpostavili pomanjkanje razumevanja do potreb kolesarjev: kolesarske površine so umeščene na območje za pešce, s slabo označbo pa ne pripomorejo k zmanjšanju konfliktov med pešci in kolesarji ter bodo posledično najverjetneje zmanjšale varnost vseh udeležencev v prometu.

Središče mesta je vse bolj prijazno pešcem (turistom?), vsakodnevni tranzit s kolesom pa za mnoge zaradi vijuganja med ovirami, mestoma slabe infrastrukture in prometne kulture ostaja prevelik stres in nevarnost. Zadnja akcija MOL o varnostni razdalji sicer skuša opozarjati in izobraževati udeležence v prometu, žal pa je varna vožnja zaradi cestne infrastrukture mnogokrat nemogoča.

Dokler ta ne bo urejena, bomo morali strpno sobivati ter paziti drug na drugega: tako vozniki avtomobilov, pešci kot tudi kolesarji sami.